با مدیریت دکتر حسنی مدیر ارشد پروژه مدیریت دانش وزارت کشو، کمیته اجرایی مدیریت دانشِ دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری یزد، میزبان ۴۰ نفر از خبرگان استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها از سراسر کشور در استان یزد در پودمان آموزشی ۳ روزه مدیریت دانش بود.

 

 در این پودمان آموزشی که با حضور منتخبانی از استان های لرستان، چهارمحال و بختیاری، همدان، کرمان، یزد و اصفهان و همچنین نمایندگانی از سازمان مدیریت بحران و وزارت کشور برگزار شد، بدنبال تربیت مدرسین مدیریت دانش بود و در این مدت با حضور اساتید و مربیان مطرح از سوی مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور برگزار گرد.

از جمله عناوین آموزشی این دوره می توان به چگونگی استقرار مدیریت دانش در سازمان، استخراج دانش شخصی و دانش نویسی و انجمن خبرگی اشاره و فراگیران با فنون مصاحبه خبرگی، مدیریت پروژه و بازنگری پس از اقدام آشنایی پیدا کردند.

b_300_0_16777215_00_images_podeman1.jpg

b_300_0_16777215_00_images_podeman2.jpg

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید