آخرین اخبار

طرح پژوهشی نظام انتخابات و نقش احزاب استان در انتخابات  (مورد مطالعه استان لرستان)

طرح پژوهشی نظام انتخابات و نقش احزاب استان در انتخابات (مورد مطالعه استان لرستان)

۱۶ آبان ۱۴۰۰

تحلیل کنش سیاسی از بیرون بدون فهم تجارب زیسته کنشگران و شرایط اجتماعی و فرهنگی دخیل در آن ما را به خطا رهنمون می‌کند. از جهت دیگر از آنجا که کنش سیاسی منطقی در اجتماعات محلی بستر ساز شکل‌گیری پارلمان...

برگزاری سومین جلسه کمیته آموزش استانداری

برگزاری سومین جلسه کمیته آموزش استانداری

۱۶ آبان ۱۴۰۰

سومین جلسه کمیته آموزش استانداری با حضور اعضای کمیته در تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۰ در دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول استانداری لرستان برگزار گردید.در این جلسه آقای ملکی ضمن خوش آمدگویی به اعضای جدید کمیته از آقای حقیقی معاون...

طرح پژوهشی نقش آموزش و کسب مهارت های زندگی در تقویت و تحکیم جایگاه زنان در خانواده در استان لرستان

طرح پژوهشی نقش آموزش و کسب مهارت های زندگی در تقویت و تحکیم جایگاه زنان در خانواده در استان لرستان

۱۵ آبان ۱۴۰۰

خانواده مهمترین نهاد اجتماعی و مقدس ترین و پایدارترین بستر تربیت و تندرستی است. نهاد مذکور از آن جهت که زیربنا و ریشه همه نهادهای اجتماعی است، قدرتمندترین کانون اثرگذاری و موثرین مرکز برای ساماندهی یا نابه­سامانی اجتماعی است. بدون...

طرح پژوهشی بررسی راهکارهای مدیریت بهینه هزینه‌ سازمانی با رویکرد اصول بودجه‌ریزی عملیاتی

طرح پژوهشی بررسی راهکارهای مدیریت بهینه هزینه‌ سازمانی با رویکرد اصول بودجه‌ریزی عملیاتی

۱۱ آبان ۱۴۰۰

این تحقیق با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت بهینه هزینه‌سازمانی با رویکرد اصول بودجه ریزی عملیاتی تدوین شده است. در این تحقیق ترکیبی از مصاحبه و پرسشنامه برای شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت بهینه هزینه‌سازمانی با رویکرد اصول بودجه...

تهیه و چاپ کتاب شرح وظایف پست های سازمانی فرمانداری ها  و یخشداریهای تابعه استانداری لرستان

تهیه و چاپ کتاب شرح وظایف پست های سازمانی فرمانداری ها و یخشداریهای تابعه استانداری لرستان

۱۰ خرداد ۱۴۰۰

 با عنایت به ابلاغ ساختار تفصیلی جدید و شرح وظایف واحدهای سازمانی فرمانداریها و بخشداریهای تابعه توسط وزارت کشور و با توجه به ضرورت تهیه و تدوین شرح وظایف پست های سازمانی فرمانداریها مطابق ساختار ابلاغی ؛ این کار در...

برگزاری کارگاه شبیه سازی عملی شعبه اخذ رای

برگزاری کارگاه شبیه سازی عملی شعبه اخذ رای

۰۹ خرداد ۱۴۰۰

در راستای آموزش عوامل اجرایی انتخابات استان کارگاه شبیه سازی عملی شعبه اخذ رای جهت مربیان آموزش فرمانداریها و بخشداریها روز شنبه هشتم خرداد ماه توسط کمیته آموزش انتخابات استان برگزار گردید. در این جلسه که با حضور معاون محترم...

اولین دوره آموزشی تخصصی انتخابات با عنوان "آشنایی با قوانین و مقررات انتخابات(1)"

اولین دوره آموزشی تخصصی انتخابات با عنوان "آشنایی با قوانین و مقررات انتخابات(1)"

۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۰

این دوره با حضور جناب آقای دکتر ثمینی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، جناب آقای مجتبی ملکی مدیر کل دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری و جناب آقای بیرانوند مدیر کل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری...

کمیته پژوهشی استانداری با موضوع نظارت بر طرح پژوهشی طراحی مدل شایستگی های حرفه ای مدیران دستگاههای دولتی

کمیته پژوهشی استانداری با موضوع نظارت بر طرح پژوهشی طراحی مدل شایستگی های حرفه ای مدیران دستگاههای دولتی

۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۰

جلسه کمیته پژوهشی استانداری با موضوع نظارت بر طرح پژوهشی طراحی مدل شایستگی های حرفه ای مدیران دستگاههای دولتی رأس ساعت ۱۲ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۰ در دفتر مدیر کل برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری تشکیل گردید. در این...